ប្រភេទ

ផលិតផល​ពិសេស

អំពី​ពួក​យើង

Xuzhou គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់ និងជារាជធានីនៃគ្រឿងចក្រសំណង់ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍អរិយធម៌រយៈពេល 6000 ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិន។Caterpillar គឺជាតំណាងសហគ្រាសដែលផ្តល់មូលនិធិពីបរទេស។ក្រោមក្រុម XCMG ក្រុមហ៊ុន Xuzhou Fangzheng Construction Machinery Co., Ltd គឺតំណាងឱ្យសហគ្រាសឆ្នើមរបស់ប្រទេសចិន និងអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បរិក្ខារសំណង់ និងម៉ាស៊ីន Volvo ។

អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍